ID bài viết : 00151563 / Sửa lần cuối : 05/03/2018

Đèn LED màu trắng phía trước TV nhấp nháy và không có hình ảnh (màn hình đen).

Đèn LED màu trắng phía trước TV nhấp nháy và không có hình ảnh (màn hình đen).

    Khi TV đang thực hiện cập nhật phần mềm, đèn LED màu trắng nhấp nháy.
    Vui lòng đợi 30 phút và không ngắt nguồn điện (dây dẫn) cho đến khi cập nhật phần mềm hoàn tất.