ID bài viết : 00062182 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để cấu hình hệ điều hành để hiển thị tất cả các tập tin và thư mục trong Windows 8 và 8.1.

  Theo các bước sau để cấu hình hệ điều hành để hiển thị tất cả tập tin và thư mục.

  1. Mở cửa sổ File Explorer
  2. Trong cửa sổ File Explorer, nhấp View.
   Image
  3. Trên ribbon View, nhấp để đặt dấu check vào hộp bên cạnh mục Hidden items.
   Image
  4. Nhấp X trong góc phải trên để đóng cửa sổ Libraries.

  Tất cả tập tin và thư mục trên máy tính sẽ có thể được thấy ngay bây giờ.