ID bài viết : 00082917 / Sửa lần cuối : 27/06/2018

Nghe nhạc trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng bằng tính năng một chạm (HT-IV300).

  Bằng cách chạm vào loa với một điện thoại thông minh NFC tương thích (*), người nói và điện thoại thông minh tiến hàng để hoàn thành ghép nối và kết nối Bluetooth tự động.

  * Mặc dù chỉ có điện thoại thông minh được đề cập trong hướng dẫn, nhưng vẫn áp dụng cho máy tính bảng.

  1. Chạm vào điện thoại thông minh vào dấu N của loa cho đến khi điện thoại thông minh rung hoặc phát âm thanh ngắn. 

   Mở khóa màn hình của điện thoại thông minh trước.

   Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trên điện thoại thông minh để hoàn thành kết nối.

   Khi đèn LED màu xanh sáng, là hệ thống đã được kết nối với thiết bị

  2. Bắt đầu phát lại trên điện thoại

  Lưu ý

  • Hệ thống chỉ có thể nhận và kết nối với một thiết bị NFC tại một thời điểm

  Gợi ý

  • Tham khảo hướng dẫn của điện thoại thông minh cho các vị trí được chỉ định để được tiếp xúc trên các điện thoại thông minh.
  • Nếu ghép nối và kết nối Bluetooth không thành công, thực hiện như sau.
   • Bật chức năng NFC hoặc kích hoạt "NFC Easy Connect" (nếu đã cài đặt), trên điện thoại thông minh, sau đó di chuyển điện thoại thông minh từ từ đến dấu N.
   • Tháo bỏ bao da khỏi điện thoại thông minh nếu bạn có sử dụng bao da điện thoại.