ID bài viết : 00082954 / Sửa lần cuối : 27/06/2018

Kết nối điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng Xperia với đầu đĩa Blu-ray/rạp hát tại gia DVD chỉ với phản chiếu một chạm (one touch mirroring) (HT-IV300).

  Bằng cách giữ điện thoại thông minh tương thích (*) gần dấu - N trên thiết bị, kết nối không dây có thể phản chiếu toàn bộ màn hình trên điện thoại thông minh Xperia của bạn trên một TV màn hình lớn.

  * Mặc dù chỉ có điện thoại thông minh được đề cập trong các hướng dẫn, nhưng vẫn áp dụng cho máy tính bảng.

  1. Bấm nút MIRRORING trên điều khiển từ xa.
  2. Giữ điện thoại thông minh gần dấu-N trên thiết bị cho đến khi điện thoại thông minh rung hoặc phát một âm thanh ngắn. 

   Khi điện thoại thông minh được kết nối với các thiết bị, màn hình của điện thoại thông minh sẽ được hiển thị trên TV.

  Để thoát khỏi mirroring

  Nhấn HOME, RETURN hoặc FUNCTION trên điều khiển từ xa.

  Lưu ý

  • Để kết nối với điện thoại thông minh, mở khóa màn hình của điện thoại thông minh, sau đó chạm vào màn hình. 
  • Đối với vị trí của các khu vực phát hiện NFC trên thiết bị tương thích one-touch mirroring, hãy tham khảo sách hướng dẫn của các thiết bị tương thích. 
  • Nếu thiết bị không thể nhận và kết nối với các thiết bị tương thích, hãy thử chạm vào một vài lần.
  • Bạn không thể truy cập vào bất kỳ mạng khác trong thời gian phản chiếu màn hình. 
  • Chất lượng hình ảnh và âm thanh đôi khi có thể bị xấu đi do sự can thiệp từ mạng khác. 

  Gợi ý

  • Bạn có thể chọn lĩnh vực âm thanh ưa thích của bạn trong quá trình phản chiếu bằng cách nhấn các nút sound field (lĩnh vực âm thanh). Để biết chi tiết, tham khảo các hướng dẫn sử dụng.