ID bài viết : 00058849 / Sửa lần cuối : 27/06/2018

Nghe nhạc trên điện thoại Smartphone hoặc Tablet bằng 1 chạm (HT-CT660)

  Bằng việc chạm hệ thống với điện thoại Smartphone(*), hệ thống được ghép cặp và kết nối với điện thoại Smartphone thông qua Bluetooth, và tự động được bật lên.

  * Dù cho chỉ có điện thoại Smartphone được đề cập trong các mô tả, các mô tả cũng có thể áp dụng với Tablet.

  1. Chạm dấu N-Mark trên Sound Bar với điện thoại Smartphone cho tới khi điện thoại Smartphone rung hoặc phát ra một âm thanh ngắn.

   Mở khóa màn hình của Smartphone trước khi thực hiện.

   Theo các hướng dẫn trên màn hình của điện thoại Smartphone để hoàn thành kết nối.

   Khi đèn LED Illumination (màu xanh) ngừng nhấp nháy và vẫn còn sáng, hệ thống được kết nối với thiết bị.

  2. Bắt đầu phát trên Smartphone.

  Gợi ý

  • Tham khảo hướng dẫn sử dụng của Smartphone cho vị trí thiết kế được chạm trên điện thoại Smartphone.
  • Nếu việc ghép cặp và kết nối Bluetooth thất bại, làm như sau.
   • Bật chức năng NFC hoặc kích hoạt “NFC Easy Connect” (nếu đã được cài), trên điện thoại Smartphone, sau đó di chuyển điện thoại Smartphone chầm chậm qua dấu N-Mark.
   • Bỏ nắp điện thoại Smartphone nếu bạn sử dụng vỏ Smartphone.