ID bài viết : 00081723 / Sửa lần cuối : 16/07/2014

Tại sao tôi thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cổ vũ khán giả hoặc âm thanh vỗ tay tay ​​khi tính năng Digital Music Arena trên hệ thống Blu-ray Home Theater được kích hoạt.

Digital Music Arena

    Digital Music Arena là một lĩnh vực âm thanh đặc biệt của hệ thống Blu-ray Home Theater, phân tích nội dung âm nhạc của bạn và cố gắng để mô phỏng đăc tính âm thanh của phòng hòa nhạc O2 Arena. Sau đó nó tăng cường một nội dung cụ thể như khán giả cổ vũ hoặc vỗ tay để cho phép người dùng có một trải nghiệm nghe âm thanh sâu sắc hơn về các phòng hòa nhạc mà không thực sự có mặt ở đó.