ID bài viết : 00081669 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Songpal là gì?

SongPal

    SongPal là một ứng dụng điện thoại dành cho Wireless Audio Devices. SongPal cho phép bạn duyệt và phát nội dung audio trên Audio Device thông qua việc kết nối Bluetooth hoặc WiFi

    Ứng dụng di động này cho phép bạn:

    • Chọn nhạc hoặc nội dung audio từ những chức năng tích hợp của những thiết bị hoặc smartphone tương thích khác
    • Điều khiển những cài đặt khác nhau theo trực giác
    • Tăng cường âm thanh trực quan hiển thị trên smartphone của bạn