ID bài viết : S500061220 / Sửa lần cuối : 24/05/2012

Tiêu chuẩn đo lường JEITA A là gì?

Về tiêu chuẩn đo lường JEITA A.

   

  JEITA A là viết tắt của Japan Electronic Information Technology Association (Hiệp hội Công nghệ Thông tin Điện tử Nhật Bản) (phiên bản 1.0)
  Tiêu chuẩn đo lường JEITA A được dựa trên các điều kiện sau:

  1. Bảo vệ màn hình: None.
  2. Tắt Wireless LAN switch.
  3. Âm lượng: Mute.
  4. Tắt Windows automatic updates.
  5. Đóng tất cả các chương trình đang mở


  Thiết lập phổ biến trong Control PanelPower Options:
  * Power Plan
  Chọn Power saver
  Vào 
  Change plan settings
  1. Dim the display -> Never
  2. Turn off the display -> Never
  3. Put the computer to sleep -> Never
  Vào Change plan settings-Change advanced power settings
  Sleep
  Sleep after
  On battery -> Never
  Battery
  Low battery notification
  On battery -> Off
  Low battery action
  On battery -> Do nothing

  Tiêu chuẩn đo lường JEITA A:
  * Display Brightness
  Chỉnh độ sáng lên mức 2 với phím Fn & F5 hoặc F6
  hoặc
  * Vào Control Panel-Power Options-Change plan settings-Change advanced power settings-Display Brightness
  Chỉnh độ sáng lên 13%

  Tiêu chuẩn đo lường JEITA B:
  * Display Brightness
  Chỉnh độ sáng lên mức 10 với phím Fn & F5 hoặc F6
  hoặc
  * Vào Control Panel-Power Options-Change plan settings-Change advanced power settings-Display Brightness
  Chỉnh độ sáng lên 5%.