ID bài viết : S500061220 / Sửa lần cuối : 24/05/2012

Tiêu chuẩn đo lường JEITA A là gì?

Về tiêu chuẩn đo lường JEITA A.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

 

JEITA A là viết tắt của Japan Electronic Information Technology Association (Hiệp hội Công nghệ Thông tin Điện tử Nhật Bản) (phiên bản 1.0)
Tiêu chuẩn đo lường JEITA A được dựa trên các điều kiện sau:

1. Bảo vệ màn hình: None.
2. Tắt Wireless LAN switch.
3. Âm lượng: Mute.
4. Tắt Windows automatic updates.
5. Đóng tất cả các chương trình đang mở


Thiết lập phổ biến trong Control PanelPower Options:
* Power Plan
Chọn Power saver
Vào 
Change plan settings
1. Dim the display -> Never
2. Turn off the display -> Never
3. Put the computer to sleep -> Never
Vào Change plan settings-Change advanced power settings
Sleep
Sleep after
On battery -> Never
Battery
Low battery notification
On battery -> Off
Low battery action
On battery -> Do nothing

Tiêu chuẩn đo lường JEITA A:
* Display Brightness
Chỉnh độ sáng lên mức 2 với phím Fn & F5 hoặc F6
hoặc
* Vào Control Panel-Power Options-Change plan settings-Change advanced power settings-Display Brightness
Chỉnh độ sáng lên 13%

Tiêu chuẩn đo lường JEITA B:
* Display Brightness
Chỉnh độ sáng lên mức 10 với phím Fn & F5 hoặc F6
hoặc
* Vào Control Panel-Power Options-Change plan settings-Change advanced power settings-Display Brightness
Chỉnh độ sáng lên 5%.