ID bài viết : 00074813 / Sửa lần cuối : 02/04/2014

Tại sao khi sử dụng chức năng Camera Settings Reset, màn hình LCD của camera lại tối đi?

Camera Settings Reset

    Camera Settings Reset sẽ diễn ra khi camera ở trạng thái tương tự như khi tắt máy. Vậy nên màn hình LCD của camera cũng sẽ tối đi khoảng từ 5 tới 10 giây. Đây không phải là dấu hiệu camera bị lỗi