ID bài viết : 00074813 / Sửa lần cuối : 02/04/2014

Tại sao khi sử dụng chức năng Camera Settings Reset, màn hình LCD của camera lại tối đi?

Camera Settings Reset

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Camera Settings Reset sẽ diễn ra khi camera ở trạng thái tương tự như khi tắt máy. Vậy nên màn hình LCD của camera cũng sẽ tối đi khoảng từ 5 tới 10 giây. Đây không phải là dấu hiệu camera bị lỗi