ID bài viết : 00140593 / Sửa lần cuối : 30/03/2021

Ảnh chụp quá tối khi sử dụng đèn flash.

Ảnh chụp quá tối khi sử dụng đèn flash.

  Nếu đối tượng vượt ra ngoài phạm vi của đèn flash (khoảng cách mà đèn flash có thể chiếu tới), hình ảnh sẽ bị tối vì ánh sáng đèn flash có thể không chiếu tới đối tượng. Nếu bạn thay đổi ISO, tầm phủ sáng đèn flash cũng thay đổi.

  Nếu máy ảnh của bạn được trang bị chân đế kết nối dành cho các phụ kiện, lưu ý rằng sử dụng đèn flash rời có thể mạnh hơn tầm phủ sáng đèn flash lớn hơn.

  Nếu bạn nghĩ rằng không cần phải sử dụng nguồn ánh sáng bên rời cho môi trường bạn đang chụp ảnh, hoặc ngay cả khi sử dụng đèn flash và nguồn sáng hỗ trợ bên ngoài mà hình ảnh vẫn tối hoặc bị đổi màu, hãy làm theo các bước sau để khắc phục sự cố.

  QUAN TRỌNG: Tùy thuộc vào từng dòng sản phẩm, một số thiết lập được liệt kê dưới đây có thể không có sẵn. Nếu thông tincủa từng dòng máy cụ thể  là cần thiết để hoàn thành các bước trong giải pháp này, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng kèm theo sản phẩm.

  1. Hãy chắc chắn rằng máy ảnh không được thiết lập sang chế độ chụp ảnh có hiệu ứng (picture effect mode). 
  2. Điều chỉnh các thiết lập cân bằng trắng của máy ảnh. 
  3. Điều chỉnh các thiết lập giá trị phơi sáng của máy ảnh.
  4. Điều chỉnh mức độ đèn flash
  5. Điều chỉnh các thiết lập ISO.
  6. Clean the outside of the camera lens. Làm sạch bên ngoài ống kính máy ảnh.
  7. Nếu vấn đề chỉ xảy ra khi xem hình ảnh trên máy tính, hãy làm theo các bước dưới đây để khắc phục vấn đề này. 
   1. Tăng mức độ sáng của màn hình máy tính
   2. Tăng độ sáng của hình ảnh bằng cách sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh đã cài vào máy tính.
   3. Hiệu chỉnh màn hình máy tính bằng cách sử dụng phần mềm hiệu chỉnh màu sắc.

  Các bước khắc phục sự cố trên đây sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Nếu  bạn đã hoàn thành tất cả các bước mà vấn đề vẫn chưa được giải quyết, sản phẩm có thể cần được bảo trì.