ID bài viết : 00077965 / Sửa lần cuối : 21/10/2020In

Tiếng bíp khi bắt đầu hoặc dừng quay được thu lại khi ghi phim trên nhiều máy ảnh cùng một lúc

Quay phim trên nhiều máy ảnh cùng một lúc.

    Bởi vì đặc tính của công nghệ radio Wi-Fi, khi thu lại phim trên nhiều máy ảnh cùng một lúc, có một khoảng thời gian ngắn để khởi động/ dừng của các máy ảnh. Vì lý do đó, tiếng bíp được ghi lại khi khởi động/ dừng của một vài máy ảnh có thể bị ghi lại bởi những máy ảnh khác.

    LƯU Ý:
    Bạn có thể chặn điều này bằng cách thiết lập BEEP sang OFF
    SETUP-CONFG-BEEP-OFF