ID bài viết : 00072172 / Sửa lần cuối : 02/04/2014

Làm thế nào để sạc điện thoại bằng kết nối MHL khi TV ở chế độ Standby

Sạc điện thoại bằng kết nối MHL khi TV ở chế độ Standby

  1. Mở TV
  2. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa
  3. Chọn  Settings.
  4. Chọn External Inputs.
  5. Chọn MHL Charging during Standby.
  6. Thiết lập MHL Charging during Standby sang ON để sạc điện thoại khi TV đang ở chế độ Standby
  7. Đặt TV ở chế độ Standby