ID bài viết : 00061130 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Làm thế nào để kết nối chuột Bluetooth với TV.

   1. Trên điều khiển từ xa TV, nhấn nút HOME.
   2. Chọn Settings.
   3. Chọn Preferences.
   4. Chọn Bluetooth Settings.
   5. Theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc thiết lập.

   LƯU Ý:

  • Chỉ thiết bị wireless Bluetooth® có thể được đăng ký và sử dụng trên TV như là chuột Bluetooth.
  • Có thể đăng ký được với TV tới 3 chuột.
  • Chuột sẽ chỉ hoạt động khi sử dụng trình duyệt web tích hợp của TV