ID bài viết : 00151643 / Sửa lần cuối : 27/06/2016

Điều khiển Live-View có thể sử dụng được dưới nước không?

Điều khiển Live-View có thể sử dụng được dưới nước không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Mặc dù điều khiển từ xa được thiết kế để chống thấm nước, các tín hiệu Wi-Fi không thể truyền đi dưới nước. Vì vậy, nó không thể được sử dụng dưới nước để điều khiển máy ảnh.

LƯU Ý:

  • Điều khiển từ xa không thấm nước đến độ sâu 10 feet trong 30 phút liên tục.
  • Chống thấm không được bảo đảm trong mọi áp lực nước.