ID bài viết : 00151643 / Sửa lần cuối : 27/06/2016

Điều khiển Live-View có thể sử dụng được dưới nước không?

Điều khiển Live-View có thể sử dụng được dưới nước không?

    Mặc dù điều khiển từ xa được thiết kế để chống thấm nước, các tín hiệu Wi-Fi không thể truyền đi dưới nước. Vì vậy, nó không thể được sử dụng dưới nước để điều khiển máy ảnh.

    LƯU Ý:

    • Điều khiển từ xa không thấm nước đến độ sâu 10 feet trong 30 phút liên tục.
    • Chống thấm không được bảo đảm trong mọi áp lực nước.