ID bài viết : 00100089 / Sửa lần cuối : 06/05/2018

Không thể kết nối Điều khiển xem trực tiếp từ xa với máy ảnh qua Wi-Fi.

  Nếu bạn không thể kết nối Điều khiển xem trực tiếp từ xa với máy ảnh qua Wi-Fi, hãy thử quy trình dưới đây.

  LƯU Ý:

  • Nếu màn hình LCD của Điều khiển xem trực tiếp từ xa hiển thị mã lỗi, hãy tham khảo Câu hỏi thường gặp sau.
   Lỗi được hiển thị trên màn hình LCD của Điều khiển xem trực tiếp từ xa.

  • Bạn không thể kết nối máy ảnh với Điều khiển xem trực tiếp từ xa qua Wi-Fi nếu phiên bản phần mềm của máy ảnh và Điều khiển xem trực tiếp từ xa không phải là phiên bản mới nhất. Cập nhật phần mềm lên phiên bản mới nhất.

  1. Tắt Điều khiển xem trực tiếp từ xa và máy ảnh rồi bật lại, sau đó kết nối lại với Wi-Fi từ đầu.
  2. Tháo pin và thẻ nhớ khỏi máy ảnh và lắp lại, sau đó kết nối với Wi-Fi từ đầu.

   LƯU Ý:

   • Bạn không thể kết nối máy ảnh qua Wi-Fi nếu không lắp thẻ nhớ vào máy ảnh đã kết nối.

   • Kiểm tra để đảm bảo đặt từng mặt của thẻ nhớ theo đúng hướng.

  3. Làm theo quy trình dưới đây, thiết lập lại Điều khiển xem trực tiếp từ xa và kết nối lại với Wi-Fi từ đầu. Bạn cần đặt ngày và giờ sau khi thiết lập lại cài đặt.

   1. Bật Điều khiển xem trực tiếp từ xa và nhấn nút MENU ở trên cùng của Điều khiển xem trực tiếp từ xa.

   2. Chọn ẢnhẢnhchọn.

    Ảnh

   3. Chọn OK.

    Ảnh

   4. Màn hình sẽ biến mất và màn hình cài đặt ngày giờ sẽ xuất hiện. Thiết lập cài đặt ngày giờ.

  4. Thiết lập lại cài đặt máy ảnh và kết nối lại Wi-Fi từ đầu. Nếu bạn thiết lập lại máy ảnh, toàn bộ các cài đặt bao gồm cài đặt ngày giờ sẽ được thiết lập lại. Hình ảnh không được xóa.

   • Để biết phương thức thiết lập lại của Action Cam, hãy tham khảo các mục cài đặt trong hướng dẫn sử dụng. Đặt ngày và giờ sau khi thiết lập lại cài đặt.
   • Để biết phương thức thiết lập lại của dòng máy ảnh DSC-QX, hãy nhấn nút RESET (THIẾT LẬP LẠI) trên máy ảnh bằng que có đầu mỏng.
    Máy ảnh này không có chức năng cài đặt ngày và giờ. Khi Điều khiển xem trực tiếp từ xa và máy ảnh được kết nối Wi-Fi, đồng hồ máy ảnh được cài đặt thời gian giống với Điều khiển xem trực tiếp từ xa.

  5. Nhấn nút RESET (THIẾT LẬP LẠI) trên Điều khiển xem trực tiếp từ xa và kết nối lại Wi-Fi từ đầu.

  6. Nếu không thao tác nào nêu trên giúp khắc phục sự cố, thì Điều khiển xem trực tiếp từ xa hoặc máy ảnh có thể gặp trục trặc.

   • Nếu máy ảnh có thể kết nối với điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng qua Wi-Fi, thì có thể có sự cố với Điều khiển xem trực tiếp từ xa.
   • Nếu bạn có nhiều máy ảnh tương thích, hãy đảm bảo Điều khiển xem trực tiếp từ xa có thể kết nối với các máy ảnh khác qua Wi-Fi. Có thể có sự cố với Điều khiển xem trực tiếp từ xa nếu không thể thiết lập kết nối với bất kỳ máy ảnh nào.