ID bài viết : 00065372 / Sửa lần cuối : 22/02/2018

Tôi có thể thay đổi tỷ lệ nén hình ảnh JPEG khi chụp với chức năng Quality thiết lập là RAW & JPEG không?

    Thay đổi tỷ lệ nén hình ảnh JPEG khi chụp với chức năng Quality  thiết lập là RAW & JPEG.
    Máy ảnh không hỗ trợ thay đổi tỷ lệ nén hình ảnh JPEG. Khi chức năng Quality được thiết lập là RAW & JPEG, kích thước hình ảnh của hình ảnh JPEG được thiết lập là Fine.