ID bài viết : 00065372 / Sửa lần cuối : 22/02/2018

Tôi có thể thay đổi tỷ lệ nén hình ảnh JPEG khi chụp với chức năng Quality thiết lập là RAW & JPEG không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Thay đổi tỷ lệ nén hình ảnh JPEG khi chụp với chức năng Quality  thiết lập là RAW & JPEG.
Máy ảnh không hỗ trợ thay đổi tỷ lệ nén hình ảnh JPEG. Khi chức năng Quality được thiết lập là RAW & JPEG, kích thước hình ảnh của hình ảnh JPEG được thiết lập là Fine.