ID bài viết : S500061251 / Sửa lần cuối : 22/06/2012

Sự khác nhau giữa các hình ảnh JPEG và RAW được xử lý với Image Data Converter SR là gì?

Sự khác nhau giữa các hình ảnh JPEG và RAW được xử lý với Image Data Converter SR

     

    Bộ vi xử lý BIONZ  được tích hợp trong máy ảnh và công cụ xử lý của Image Data Converter SR được tối ưu hóa các đặc tính tương ứng (phần cứng so với phần mềm) Vì vậy, quá trình xử lý khác nhau trong mỗi trường hợp, dẫn đến chất lượng hình ảnh khác nhau.