ID bài viết : 00069224 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để kết nối BRAVIA Smart Stick với một hộp cáp hoặc máy thu vệ tinh.

Kết nối BRAVIA Smart Stick với một hộp cáp hoặc máy thu vệ tinh.

  LƯU Ý: Trước khi làm theo các bước trong giải pháp này, ngắt kết nối cáp HDMI® giữa TV của bạn với hộp cáp hoặc máy thu vệ tinh.

  1. Sử dụng cáp Micro HDMI, kết nối micro HDMI với HDMI IN trên BRAVIA® Smart Stick.
  2. Kết nối đầu kia của cáp Micro HDMI đến HDMI OUT của hộp cáp hoặc máy thu vệ tinh.
   Micro HDMI to box
  3. Kết nối các IR blaster với kết nối IR BLASTER trên Smart Stick.
  4. Đặt đầu kia của IR blaster trên hộp cáp hoặc máy thu vệ tinh.
   IR blaster connection
   LƯU Ý: Hãy chắc chắn rằng các IR blaster được chỉ về phía máy thu hồng ngoại (cùng một vị trí, nơi bạn có chỉ điều khiển từ xa vào) trên hộp cáp hoặc máy thu vệ tinh.
  5. Kết nối Smart Stick với TV .