ID bài viết : 00058940 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để tạo một HomeGroup.

  Một HomeGroup là một nhóm các máy tính và người dùng trên một mạng trong nhà, cho phép bạn chia sẻ tập tin, hình ảnh, nhạc, video, tài liệu, và máy in với những người khác trong cùng một HomeGroup.

  QUAN TRỌNG:

  • Sau khi bạn tạo một HomeGroup, bạn sẽ cần chọn một thư viện (ví dụ, My Pictures hay My Documents) mà bạn muốn chia sẻ.
  • Bạn có thể chọn chia sẻ hoặc không chia sẻ thư viện bất cứ khi nào.
  • Chỉ có máy tính sử dụng hệ điều hành Windows 8 hoặc Windows 7 mới có thể tham gia một Homegroup.

  Theo các bước sau để thiết lập và cấu hình một HomeGroup.

  1. Trỏ chuột tới (nhưng không nhấp) góc phải dưới hay góc phải trên của màn hình, và sau đó nhấp vào thanh charm chọn Settings.
   Image

   LƯU Ý: Phím kết hợp Windows Logo + I cũng có thể đưa bạn đến màn hình Settings.

  2. Trong màn hình Settings, trong góc phải dưới, nhấp Change PC settings.
   Image
  3. Trong màn hình PC Settings, nhấp Network.
   Image
  4. Trong màn hình Network, nhấp tab HomeGroup.
  5. Trong tab HomeGroup, nhấp nút Create.
   Image

   QUAN TRỌNG:

   • Chỉ có một HomeGroup có thể tồn tại trên bất kỳ mạng đơn lẻ nào.
   • Nếu một HomeGroup đã tồn tại, bạn sẽ không nhìn thấy được nút Create, mà là một nút Join.
   • Để tham gia một HomeGroup có sẵn, nhập mật khẩu tương ứng (có trong máy tính để thiết lập HomeGroup) và sau đó nhấp nút Join.
  6. Tại thời điểm này hệ điều hành sẽ tạo HomeGroup và màn hình sẽ thay đổi cho phép các thiết lập sau thay đổi:
   • Trong màn hình HomeGroup, nhấp để chọn nội dung mà bạn muốn chia sẻ.
    Image
   • Dưới Let devices on this network (like TVs and game consoles) stream my music and videos, nhấp để chuyển tính năng này thành On.
    Image

    QUAN TRỌNG: Tính năng này cần phải được thiết lập thành On nếu bạn muốn truyền media thông qua mạng tới môt thiết bị hỗ trợ DLNA.

   • Dưới Password, mật khẩu của HomeGroup sẽ được hiển thị.
    Image

    LƯU Ý:

    • Chúng tôi đề nghị bạn lưu vào bộ nhớ, viết ra, hoặc lưu trữ mật khẩu , vì mật khẩu sẽ cần phải cung cấp và sử dụng với máy vi tính khác