ID bài viết : 00063002 / Sửa lần cuối : 29/03/2019In

Làm thế nào để tạo một HomeGroup trong Windows 8.

  HomeGroup là một nhóm máy tính và người dùng trên một mạng gia đình cho phép bạn chia sẻ các tập tin, hình ảnh, nhạc, phim, tài liệu, và máy in với những người sử dụng khác trên HomeGroup tương tự. 

  QUAN TRỌNG:

  • Sau khi tạo một HomeGroup, bạn sẽ cần chọn thư viện (ví dụ, My Pictures hoặc My Documents) mà bạn muốn chia sẻ.
  • Bạn có thể chọn để chia sẻ hoặc không chia sẻ thư viện bất cứ lúc nào.
  • Chỉ máy tính sử dụng hệ điều hành Windows 8 hoặc Windows 7 mới có khả năng gia nhập Homegroup.

  Thực hiện các bước sau để thiết lập và định hình một HomeGroup.

  1. Trỏ chuột tới (nhưng không nhấp) góc phải dưới hoặc góc phải trên của màn hình, và sau đó nhấp để chọn thanh charm Settings.
   Image

   LƯU Ý: Phím kết hợp Windows Logo + I cũng sẽ đưa bạn tới màn hình Settings.

  2. Trong màn hình Settings, trong góc phải dưới, nhấp Change PC settings.
   Image
  3. Trong màn hình PC Settings , nhấp thanh HomeGroup.
   Image
  4. Trên thanh HomeGroup, nhấp nút Create.
   Image

   QUAN TRỌNG:

   • Chỉ một HomeGroup có thể tồn tại trên 1 mạng nội bộ.
   • Nếu đã có 1 HomeGroup, bạn sẽ không thấy nút Create, mà chỉ thấy nút Join.
   • Để tham gia vào 1 HomeGroup có sẵn, nhập mật khẩu tương ứng (có sẵn trên máy tính tạo HomeGroup) và sau đó nhấp nút Join.
    Image
  5. Tại thời điểm này hệ điều hành sẽ tạo HomeGroup và màn hình sẽ thay đổi để cho phép các thiết lập sau có thể được thay đổi:
   • Trên tab HomeGroup, dưới Libraries and devices, nhấp để chọn thư viện hoặc thiết bị bạn muốn chia sẻ hoặc không chia sẻ.
    Image
   • Dưới Media devices, nhấp On để bật tính năng này để cho phép tất cả các thiết bị trên mạng truy cập nội dung mà bạn đã thiết lập chia sẻ.
    Image

    QUAN TRỌNG: Tính năng này sẽ cần được thiết lập là On nếu bạn muốn truyền thông tin qua mạng tới 1 thiết bị hỗ trợ DLNA.

   • Dưới Membership, mật khẩu HomeGroup sẽ được hiển thị.
    Image

    LƯU Ý: Đề nghị bạn nên nhớ, viết ra hoặc lưu trữ mật khẩu bằng cách nào đó bởi vì mật khẩu sẽ cần để cung cấp và được sử dụng bởi các máy tính và người dùng khác để tham gia HomeGroup.

   • Nếu bất kỳ thời điểm nào bạn muốn rời HomeGroup, bạn có thể nhấp nút Leave.
    Image