ID bài viết : 00061137 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Chiều dài tối đa của dây cable USB có thể sử dụng được?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Chiều dài tối đa theo chuẩn của USB là 5 m, nhưng chúng tôi khuyên sử dụng cable USB 1.2 m (cùng chiều dài với dây cable USB kèm theo) để duy trì sự ổn định của chất lượng âm thanh và hiệu suất.