ID bài viết : 00061137 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Chiều dài tối đa của dây cable USB có thể sử dụng được?

    Chiều dài tối đa theo chuẩn của USB là 5 m, nhưng chúng tôi khuyên sử dụng cable USB 1.2 m (cùng chiều dài với dây cable USB kèm theo) để duy trì sự ổn định của chất lượng âm thanh và hiệu suất.