ID bài viết : 00058724 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Chức năng AUTO STANDBY không hoạt động đúng.

    Nếu chỉ có một âm thanh ngắn trong một vài giây được đưa vào, tín hiệu đầu vào có thể không được nhận diện và USB DAC AMPLIFIER có thể khởi động chế độ chờ.
    Ngược lại, USB DAC AMPLIFIER có thể không bật chế độ chờ nếu bạn thao tác hoặc kết nối/ngắt kết nối các thiết bị, dù cho không có tín hiệu kỹ thuật nào trong đầu vào.