ID bài viết : 00052665 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Ăn-ten NFC nằm ở đâu trong máy ảnh?

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho một số loại máy ảnh và máy quay. Để xem nó có áp dụng được cho loại của bạn hay không, nhấp vào phần Sản phẩm áp dụng  dưới đây.

    Ăn-ten Near Field Communication (NFC™) nằm ở đầu máy ảnh. Nó được đánh dấu với ký hiệu được thể hiện dưới đây.

    NFC Mark

    LƯU Ý: Để kiểm tra vị trí của ăn-ten NFC trên điện thoại thông minh của bạn, tham khảo hướng dẫn sử dụng hoặc liên hệ nhà sản xuất.