ID bài viết : 00052612 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Các hình ảnh và phim được lưu ở đâu?

    Các hình ảnh được lưu vào thẻ nhớ của máy ảnh và trên điện thoại smartphone. Phim chỉ được lưu vào thẻ nhớ của máy ảnh.

    Lưu ý: Tùy vào hệ điều hành của điện thoại smartphone, thư mục lưu sẽ khác nhau.