ID bài viết : 00052612 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Các hình ảnh và phim được lưu ở đâu?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Các hình ảnh được lưu vào thẻ nhớ của máy ảnh và trên điện thoại smartphone. Phim chỉ được lưu vào thẻ nhớ của máy ảnh.

Lưu ý: Tùy vào hệ điều hành của điện thoại smartphone, thư mục lưu sẽ khác nhau.