ID bài viết : 00056122 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Máy ảnh có thể chuyển ảnh vào LLS-201 Personal Content Station bằng cách sử dụng NFC hay không?

    Máy ảnh không thể chuyển hình ảnh tới LLS-201 Personal Content Station™ bằng cách sử dụng công nghệ Near Field Communication (NFC™). Thay vào đó bạn có thể sử dụng chức năng Wi-Fi® của máy ảnh để chuyển hình ảnh tới một thiết bị có điểm truy cập wireless.