ID bài viết : 00056122 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Máy ảnh có thể chuyển ảnh vào LLS-201 Personal Content Station bằng cách sử dụng NFC hay không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Máy ảnh không thể chuyển hình ảnh tới LLS-201 Personal Content Station™ bằng cách sử dụng công nghệ Near Field Communication (NFC™). Thay vào đó bạn có thể sử dụng chức năng Wi-Fi® của máy ảnh để chuyển hình ảnh tới một thiết bị có điểm truy cập wireless.