ID bài viết : S500056956 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Có bất tiện gì, khi một kính DT được sử dụng cho dòng KONICA MINOLTA Maxxum/Dynax chụp phim 35mm?

Về sự bất tiện, khi một kính DT được sử dụng cho dòng KONICA MINOLTA Maxxum/Dynax chụp phim 35mm.

    Không thể gắn những thấu kính và không có những phụ kiện kèm theo để gắn những thấu kính này. Tuy nhiên, vì vòng ảnh không phủ được hết khổ phim 35mm, nên hiện tượng mất sáng ở góc sẽ xuất hiện khi bạn chụp ở góc rộng.