ID bài viết : 00247248 / Sửa lần cuối : 25/06/2020

Chức năng zoom không hoạt động khi sử dụng các nút âm lượng của thiết bị di động.

    Tính năng zoom không hoạt động với các nút âm lượng của thiết bị di động.
    Khi sử dụng thiết bị di động, hãy sử dụng nút zoom trong Ứng dụng Imaging Edge Mobile (ứng dụng kế thừa của PlayMemories Mobile).

    Tham khảo hướng dẫn sử dụng của sản phẩm để biết các bước zoom trên máy.