ID bài viết : 00052778 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Chất lượng hình ảnh hiển thị trên điện thoại smartphone hay máy tính bảng nhìn kém trong suốt quá trình ghi.

    Trong suốt quá trình quay phim, chất lượng hình ảnh trên màn hình hiển thị có thể bị mờ hay liên quan tới điểm ảnh tùy thuộc vào độ phân giải màn hình của điện thoại smartphone hay máy tính bảng. Điện thoại smartphone và máy tính bảng có độ phân giải màn hình cao hơn kích thước quay phim có thể làm giãn hình ảnh phim để lấp đầy màn hình. Việc mở rộng hình ảnh gây nên hiện tượng bể điểm ảnh và giảm chất lượng xem. Đây không phải là một trục trặc.

    LƯU Ý:

    • Để kiểm tra kích thước quay phim, tham khảo hướng dẫn sử dụng được kèm với máy ảnh.
    • Tham khảo hướng dẫn sử dụng của điện thoại smartphone hay máy tính bảng để biết thêm thông tin về độ phân giải màn hình.