ID bài viết : 00197873 / Sửa lần cuối : 25/04/2018

Cách sử dụng tiện ích Battery Care Function (Chức năng bảo dưỡng pin) để kiểm tra tình trạng của pin

    Quy trình sử dụng tiện ích Battery Care Function (Chức năng bảo dưỡng pin) khác nhau tùy theo hệ điều hành nào được cài đặt trên máy tính. Nhấp vào liên kết phù hợp dưới đây để sử dụng tiện ích Battery Care Function (Chức năng bảo dưỡng pin) để kiểm tra tình trạng của pin.

    LƯU Ý: Tiện ích Battery Care Function (Chức năng bảo dưỡng pin) không có trên các hệ điều hành cũ hơn Windows Vista.