ID bài viết : 00063393 / Sửa lần cuối : 29/03/2019In

Cách kiểm tra tình trạng pin trong Windows 8 và 8.1.

  Quy trình này sẽ mở tiện ích Battery Care Function (Chức năng bảo dưỡng pin), tiện ích này sẽ hiển thị không chỉ mức sạc pin mà cả tình trạng pin. Tình trạng pin được xác định bằng mức độ hoạt động tốt của pin và khả năng duy trì sạc, không nhất thiết là lượng thời gian pin sẽ duy trì sạc.

  QUAN TRỌNG: Lượng thời gian pin sẽ duy trì sạc tùy thuộc vào một số yếu tố, chẳng hạn như độ sáng được đặt cho màn hình, số lượng thiết bị bên ngoài được kết nối, có đang sử dụng ổ đĩa quang hoặc thiết bị không dây hay không, số lượng chương trình đang chạy và mức sử dụng tài nguyên hệ thống của những chương trình đó.

  Hãy làm theo các bước sau để xác định tình trạng của pin:

  1. Trỏ chuột tới (không nhấp vào) góc trên bên phải hoặc góc dưới bên phải của màn hình, rồi nhấp để chọn nút Search (Tìm kiếm). Ảnh

   LƯU Ý: Tổ hợp phím Logo Windows + Q cũng sẽ đưa bạn tới màn hình Search (Tìm kiếm).

  2. Trong màn hình Search (Tìm kiếm), trong trường Search (Tìm kiếm), nhập VAIO Control Center (Trung tâm điều khiển VAIO) và nhấn phím Enter.
  3. Trong cửa sổ VAIO Control Center (Trung tâm điều khiển VAIO), nhấp để chọn Power and Battery (Nguồn điện và pin).
   Ảnh
  4. Tìm phần Battery (Pin) ở bên phải cửa sổ VAIO Control Center (Trung tâm điều khiển VAIO) và nhấp vào Details (Chi tiết).
   Ảnh
  5. Sau đây là cách xem tình trạng chính của pin.
   Ảnh