ID bài viết : 00068814 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để chạy chương trình chẩn đoán phần cứng bằng cách sử dụng phiên bản phần mềm VAIO Care 8.

  Làm theo các bước dưới đây để chẩn đoán các vấn đề thiết bị phần cứng cụ thể:

  1. Bấm nút Assis.
  2. Tiện ích VAIO Care™ sẽ khởi chạy tiện ích Troubleshooting (khắc phục sự cố).
  3. Nhấp vào Advanced Tools

   Image
  4. Nhấp vào Diagnostics.

   Image
  5. Chọn thử nghiệm mong muốn. (Ví dụ: ổ đĩa cứng, bộ nhớ, vv) 

   LƯU Ý: Trong ví dụ này chúng tôi sẽ chọn các Hard disk drive test.

   Image

  6. Nhấp vào  Hard disk drive - quick test hoặc Hard disk drive - extensive test.
   Tiến độ kiểm tra sẽ được hiển thị trong cửa sổ VAIO Care.
   Image
  7. Nhấn OK một lần để thử nghiệm được hoàn tất.

   Image
  8. Kết quả sẽ được hiển thị.

   Image