ID bài viết : 00072331 / Sửa lần cuối : 06/05/2018

Tivi 4K hỗ trợ định dạng tập tin media player nào?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

QUAN TRỌNG: Không thể phát video và ảnh được ghi ở độ phân giải 4K trên Tivi bằng tính năng DLNA. Dùng kết nối USB để phát tập tin 4K.

I. Mã được hỗ trợ cho thiết bị USB và DLNA:

Ảnh:

 Định dạng tập tin

 Đuôi mở rộng

 JPEG

 *.jpg / *.jpe / *.jpeg

 MPO

 *.mpo

 RAW

 *.arw

Nhạc:

 Lưu trữ

 Đuôi mở rộng

 -

 *.mp3

 -

 *.wav

 mp4

 *.mp4 / *.m4a

 3gpp

 *.3gp / *.3g2

 Asf

 *.wma

Video:

 Lưu trữ

Đuôi mở rộng 

 MPEG1

 *.mpg / *.mpe / *mpeg

 MPEG2PS

 *.mpg / *.mpe / *.mts

 MPEG2TS

 *.m2t/ *.m2ts / *.mts

 mp4

 *.mp4

 avi

 *.avi

 Asf

 *.asf / *.wmv

 MKV

 *.mkv

 3gpp

 *.3gp / *3g2

 RealMedia

 *.rm / *rmbv / *.rv

 MOV

 *.mov

 WebM

 *.webm

II. Tỉ lệ lấy mẫu mã âm thanh được hỗ trợ trong nội dung video:

 Mã âm thanh

Tỉ lệ lấy mẫu được hỗ trợ 

 LPCM

 44.1k / 48k

 MPEG1L1/ MPEG1L2

 32k / 44.1k / 48k

 MPEG1L3

 32k /44.1k  / 48k

AAC-LC 

 16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k

HE-AAC v1/v2 

 24k / 32k / 44.1k / 48k

 AC3

 32k / 44.1k / 48k

 E-AC3

 32k / 44.1k / 48k

 Vorbis

 8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k /44.1k / 48k

 WMA9

 8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k /44.1k / 48k

 Lõi DTS

 8k / 11.025k / 12k / 24k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

 RealAudio (sipro)

 8k / 16k

 RealAudio (cook)

 8k / 11.025k / 22.05k / 44.1k

 RealAudio (aac)

 24k / 32k / 44.1k / 48k

 µ-LAW

 8k

 PCMU8

 8k

 PCM(S16LE)

 11.025k / 16k / 44.1k

 PCM(S16BE)

 11.025k / 16k / 44.1k

Phụ đề ngoài:

 Định dạng tập tin

 Đuôi mở rộng

 Trường hợp được hỗ trợ

 SubStation Alpha

 *.ass / *.ssa

 USB

 SubRip

 *.srt

 USB

 MicroDVD

 *.sub / *.txt

 USB

 SubViewer

 *.sub

 USB

 SAMI

 *.smi

 USB


Làm theo các bước dưới đây để biết cách truy cập tập tin từ trình phát phương tiện được kết nối với tivi:
  1. Khởi chạy i-Manual bằng cách đẩy nút i-Manual trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Table of Contents (Mục lục).
  3. Đi đến Using Other Devices (Sử dụng thiết bị khác).
  4. Chọn USB Device (Thiết bị USB).
  5. Nhấn phím mũi tên phải 4 lần để hiển thị Page 5 (Trang 5).
  6. Chọn Jump (Chuyển) đến danh sách biểu tượng trên trang đó.
  7. Chọn Yes (Có)
LƯU Ý:
  • Tập tin RAW (Ảnh) chỉ hỗ trợ trường hợp sử dụng USB.
  • Tập tin LPCM (Nhạc) chỉ hỗ trợ trường hợp sử dụng DLNA.