ID bài viết : 00072331 / Sửa lần cuối : 06/05/2018

Tivi 4K hỗ trợ định dạng tập tin media player nào?

  QUAN TRỌNG: Không thể phát video và ảnh được ghi ở độ phân giải 4K trên Tivi bằng tính năng DLNA. Dùng kết nối USB để phát tập tin 4K.

  I. Mã được hỗ trợ cho thiết bị USB và DLNA:

  Ảnh:

   Định dạng tập tin

   Đuôi mở rộng

   JPEG

   *.jpg / *.jpe / *.jpeg

   MPO

   *.mpo

   RAW

   *.arw

  Nhạc:

   Lưu trữ

   Đuôi mở rộng

   -

   *.mp3

   -

   *.wav

   mp4

   *.mp4 / *.m4a

   3gpp

   *.3gp / *.3g2

   Asf

   *.wma

  Video:

   Lưu trữ

  Đuôi mở rộng 

   MPEG1

   *.mpg / *.mpe / *mpeg

   MPEG2PS

   *.mpg / *.mpe / *.mts

   MPEG2TS

   *.m2t/ *.m2ts / *.mts

   mp4

   *.mp4

   avi

   *.avi

   Asf

   *.asf / *.wmv

   MKV

   *.mkv

   3gpp

   *.3gp / *3g2

   RealMedia

   *.rm / *rmbv / *.rv

   MOV

   *.mov

   WebM

   *.webm

  II. Tỉ lệ lấy mẫu mã âm thanh được hỗ trợ trong nội dung video:

   Mã âm thanh

  Tỉ lệ lấy mẫu được hỗ trợ 

   LPCM

   44.1k / 48k

   MPEG1L1/ MPEG1L2

   32k / 44.1k / 48k

   MPEG1L3

   32k /44.1k  / 48k

  AAC-LC 

   16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k

  HE-AAC v1/v2 

   24k / 32k / 44.1k / 48k

   AC3

   32k / 44.1k / 48k

   E-AC3

   32k / 44.1k / 48k

   Vorbis

   8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k /44.1k / 48k

   WMA9

   8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k /44.1k / 48k

   Lõi DTS

   8k / 11.025k / 12k / 24k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

   RealAudio (sipro)

   8k / 16k

   RealAudio (cook)

   8k / 11.025k / 22.05k / 44.1k

   RealAudio (aac)

   24k / 32k / 44.1k / 48k

   µ-LAW

   8k

   PCMU8

   8k

   PCM(S16LE)

   11.025k / 16k / 44.1k

   PCM(S16BE)

   11.025k / 16k / 44.1k

  Phụ đề ngoài:

   Định dạng tập tin

   Đuôi mở rộng

   Trường hợp được hỗ trợ

   SubStation Alpha

   *.ass / *.ssa

   USB

   SubRip

   *.srt

   USB

   MicroDVD

   *.sub / *.txt

   USB

   SubViewer

   *.sub

   USB

   SAMI

   *.smi

   USB


  Làm theo các bước dưới đây để biết cách truy cập tập tin từ trình phát phương tiện được kết nối với tivi:
  1. Khởi chạy i-Manual bằng cách đẩy nút i-Manual trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Table of Contents (Mục lục).
  3. Đi đến Using Other Devices (Sử dụng thiết bị khác).
  4. Chọn USB Device (Thiết bị USB).
  5. Nhấn phím mũi tên phải 4 lần để hiển thị Page 5 (Trang 5).
  6. Chọn Jump (Chuyển) đến danh sách biểu tượng trên trang đó.
  7. Chọn Yes (Có)
  LƯU Ý:
  • Tập tin RAW (Ảnh) chỉ hỗ trợ trường hợp sử dụng USB.
  • Tập tin LPCM (Nhạc) chỉ hỗ trợ trường hợp sử dụng DLNA.