ID bài viết : 00160437 / Sửa lần cuối : 21/08/2018

Tivi của tôi có hỗ trợ chuột hay bàn phím USB không?

    Không, Tivi không hỗ trợ bàn phím USB hoặc chuột USB. Thông báo This USB device is not supported (Thiết bị USB này không được hỗ trợ) sẽ hiển thị khi kết nối với bàn phím hoặc chuột USB.