ID bài viết : 00063500 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để thiết lập kết nối với một thiết bị Bluetooth được kích hoạt trong Windows 8.

  Thực hiện các bước sau để thiết lập kết nối với một thiết bị Bluetooth.

  1. Thiết lập các thiết bị Bluetooth bên ngoài sang chế độ nhận diện, theo hướng dẫn của nhà sản xuất .
  2. Đảm bảo thiết bị phát Bluetooth bên trong máy tính được kích hoạt.
  3. Trên máy tính, tại màn hình Start của Windows User Interface (UI), nhấp vào Desktop.
   Image
  4. Tại Desktop, di chuyển đến (nhưng không nhấp) góc dưới hoặc góc trên bên phải của màn hình, và sau đó nhấp thanh charm Settings.
  5. Tại màn hình Settings , chọn Control Panel .
  6. Trong cửa sổ Control Panel, nhấp Hardware and Sound .
  7. Trong cửa sổ Hardware and Sound, mục Devices and Printers, nhấp vào Add a device.
   Image
  8. Tại cửa sổ Add a device , nhấp chọn thiết bị Bluetooth mong muốn, sau đó nhấp Next.
   Image
  9. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.

   LƯU Ý

   • Một số thiết bị Bluetooth yêu cầu mật mã để nhập vào thiết bị, một số khác đòi hỏi phải có mật mã được nhập vào máy tính. Một số thiết bị, như chuột, không yêu cầu mã ghép nối . Tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất về thông số kỹ thuật ghép nối thiết bị.
   • Nếu hệ điều hành không nhận các thông số kỹ thuật của thiết bị ghép nối bạn có thể thực hiện với các bước sau:
    Image