ID bài viết : 00061783 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Làm thế nào để khắc phục sự cố kết nối thiết bị Bluetooth trong Windows 8 và 8.1.

  Nếu bạn đang có vấn đề về việc kết nối 1 thiết bị công nghệ Bluetooth® với máy tính, như là chuột, tai ghe, hoặc điện thoại, thực hiện các hướng dẫn dưới đây để khắc phục sự cố

  QUAN TRỌNG: Không phải tất cả máy tính đều có adapter Bluetooth gắn bên trong. Để xác định xem máy tính bạn có adapter Bluetooth hay không, kiểm tra thông số kỹ thuật máy tính.


  LƯU Ý: Bởi vì mỗi bước sau đại diện cho một giải pháp, thử cài đặt kết nối với thiết bị Bluetooth  sau mỗi bước

  1. Tải về và cài đặt tất cả các bản cập nhật  Bluetooth.
  2. Kiểm tra Buletooth đã được kích hoạt 
  3. Kiểm tra adapter Bluetooth đã được thiết lập thành chế độ discoverable.
  4. Xác thực rằng thiết bị Bluetooth bạn muốn kết nối đã được bật lên, và được sạc đúng cách và thiết lập về chế độ discovery. 

   LƯU Ý: Tham khảo hướng dẫn nhà sản xuất thiết bị cho việc cấu hình thích hợp

  5. Thiết bị Bluetooth có thể nằm ngoài vùng hoặc quá gần. Cố gắng di chuyển nó gần hơn hoặc xa hơn 1 chút.