ID bài viết : 00063014 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để tìm kiếm trong Windows 8.

  Bạn có thể tìm kiếm trong hệ điều hành Windows 8 bằng cách sử dụng tính năng Search.
  Image

  Bằng cách sử dụng tính năng Search bạn có thể tìm kiếm các ứng dụng của DesktopStart, Settings hoặc Files.
  Image

  LƯU Ý: Tính năng Search cũng có thể được sử dụng để tìm kiếm trong các ứng dụng riêng lẻ. Ví dụ, nếu bạn Search trong ứng dụng Music nó sẽ tự động tìm kiếm các bài nhạc của bạn theo mặc định.

  Để tìm kiếm Apps, chỉ đơn giản là bắt đầu gõ. Màn hình Search - Apps sẽ tự động mở ra và hệ điều hành sẽ trả về danh sách các kết quả và đưa ra các đề nghị dựa trên đoạn chữ mà bạn nhập.
  Image

  LƯU Ý: Phím kết hợp Windows Logo + Q cũng sẽ đưa bạn đến màn hình Search - Apps.

  Để tìm kiếm Setting:

  1. Trỏ chuột tới (nhưng không nhấp) vào góc phải dưới hoặc góc phải trên của màn hình, và sau đó nhấp để chọn Search.
   Image

   LƯU Ý: Phím kết hợp Windows Logo + C cũng sẽ mở các charms.

  2. Trong màn hình Search, nhấp vào mục Settings, và sau đó nhập tên hoặc loại thiết lập mà bạn muốn tìm.
   Image
  3. Hệ điều hành sẽ trả về danh sách các kết quả và đưa ra gợi ý dựa trên đoạn chữ mà bạn nhập.

   LƯU Ý: Phím kết hợp Windows Logo + W cũng sẽ đưa bạn tới màn hình Search - Setting.

  Để tìm kiếm Files:

  1. Trỏ chuột tới (nhưng không nhấp) vào góc phải dưới hoặc góc phải trên của màn hình, và sau đó nhấp để chọn biểu tượng Search.
   Image

   LƯU Ý: Phím kết hợp Windows Logo + C cũng sẽ mở các charms.

  2. Trong màn hình Search, nhấp vào mục Files, và sau đó nhập tên tập tin mà bạn muốn tìm.
   Image
  3. Hệ điều hành sẽ trả về danh sách các kết quả và đưa ra gợi ý dựa trên đoạn chữ mà bạn nhập.

   LƯU Ý: Phím kết hợp Windows Logo + F cũng sẽ đưa bạn tới màn hình Search - Files.