ID bài viết : 00158299 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Thông báo X or CLEANING CASSETTE nhấp nháy trên LCD hoặc kính ngắm.

Thông báo X or CLEANING CASSETTE nhấp nháy trên LCD hoặc kính ngắm.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Đây là một dấu hiệu cho thấy đầu video của máy quay có thể bị bẩn hoặc bị ô nhiễm. Để giải quyết vấn đề này, sử dụng một băng làm sạch đầu cassette khô để làm sạch đầu video.

LƯU Ý: Ngay cả sau khi làm sạch, nếu bạn sử dụng một băng cassette bẩn, các triệu chứng tương tự có thể xảy ra.

Nếu vấn đề không được giải quyết sau khi làm sạch đầu video, do đó có  thể yêu cầu dịch vụ.