ID bài viết : 00091004 / Sửa lần cuối : 29/08/2014In

Sự khác nhau giữa sRGB và Adobe RGB?

  RGB là tiêu chuẩn cho  màu sắc (một mẫu đại hiện cho sự hiển thị màu sắc)
  Có 2 tiêu chuẩn: sRGB và Adobe RGB. Hai tiêu chuân này khác nhau về phạm vi mà không gian màu sắc có thể tái tạo

  Image  • sRGB
   Đây là tiêu chuẩn không gian màu sắc quy định bởi International Electrotechnical Commission (IEC)
   sRGB là tiêu chuẩn được công nhận bằng phần mềm và phần cứng thông thường như Windows, màn hình hiển thị, máy in, máy ảnh kỹ thuật số
   Bằng cách sử dụng thiết bị tương thích sRGB để nhập và xuất, sự khác nhau của màu sắc có thể được nhỏ nhất giữa các thiết bị khác nhau để tạo ra hình ảnh mong muốn. Tuy nhiên, phạm vi hình ảnh này có thể được thể hiện rất hạn chế

  • Adobe RGB
   Đây là một tiêu chuyển được đề xuất bởi Adobe Systems
   không gian màu sắc này sản sinh ra màu ở phạm vị rộng hơn sRGB, do đó nó có thể hiển thị màu sắc chi tiết hơn. Vi lý do đó nên nó thường được dùng nhiều trong ngành công nghiệp in ấn
   Vì vậy để cho ra được những hình ảnh Adobe RGB, yêu cần phần mềm tương thích với phần cứng như màn hình máy tính và máy in

  LƯU Ý: Kết quả của sự bão hòa hình ảnh thấp từ việc xuất hình ảnh được ghi lại bằng Adobe RGB đến TV, màn hình hoặc từ việc in đến máy in không tương thích với tiêu chuẩn Adobe RGB (DCF 2.0/ Exit 2.21). Nếu bạn không có phần mềm hoặc phần cứng tương thích với tiêu chuẩn Adobe RGB, bạn nên ghi lại ở tiêu chuẩn sRGB.