ID bài viết : S500061110 / Sửa lần cuối : 14/09/2011

Ảnh hưởng của việc cài đặt Adobe ® RGB là gì?

  Ảnh hưởng của việc cài đặt Adobe ® RGB


  Adobe ® RGB (tiêu chuẩn DCF 2.0/Exif 2,21)  một tiêu chuẩn tái tạo màu thường được sử dụng trong ngành công nghiệp in ấn. Cho phép tái tạo màu ở một phạm vị rộng hơn so với sRGB theo tiêu chuẩn dãy màu cho máy ảnh kỹ thuật số.

  Lưu ý quan trọng:

  • Hình ảnh sẽ được hiển thị với độ bão hòa thấp trên TV hoặc màn hình  không hỗ trợ tiêu chuẩn Adobe RGB
  • Hình ảnh được in bởi máy in không hỗ trợ Adobe RGB sẽ có độ bão hòa màu thấp.
  • Mặc dù máy ảnh α (alpha) Digital SLR có thể chụp ảnh với Adobe RGB, nhưng hình ảnh sẽ hiển thị với độ bão hòa màu thấp hơn trên màn hình LCD.


  Lưu ý: TV Sony® BRAVIA® hỗ trợ tiêu chuẩn Adobe RGB.