ID bài viết : 00063088 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để tôi tắt máy hoàn toàn trong Windows 8.

  Trong Windows 8, không cần thiết để tắt máy tính của bạn hoàn toàn.

  Nếu bạn không sử dụng máy tính trong 1 thời gian dài, hãy thực hiện các bước dưới đây để tắt máy tính hoàn toàn:

  1. Trỏ chuột tới (nhưng không nhấp) vào góc phải bên dưới của màn hình, và sau đó nhấp để chọn Settings.
   Image 

   LƯU Ý: Phím kết hợp Windows Logo + I cũng sẽ đưa bạn đến màn hình Settings.

  2. Trong màn hình Settings, trong góc phải dưới, nhấp Change PC settings.
   Image 
  3. Trong màn hình PC Settings, nhấp General.
  4. Trong màn hình General, dưới Advanced startup, nhấp nút Restart now.
   Image
  5. Trong màn hình Choose an option, nhấp Turn off your PC.