ID bài viết : 00059595 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để shut down hay tắt máy tính hoàn toàn.

  Theo các bước dưới đây để tắt máy tính của bạn hoàn toàn:

  1. Trỏ tới (nhưng không nhấp) góc phải dưới hoặc góc phải trên của màn hình, và sau đó nhấp để chọn thanh charm Settings.
   Image

   LƯU Ý: Phím kết hợp Windows Logo + I cũng sẽ đưa bạn đến màn hình Settings.

  2. Trong màn hình Settings, trong góc phải dưới, nhấp Change PC settings.
  3. Trong màn hình PC Settings, nhấp Update and recovery.
  4. Trong màn hình Update and recovery, nhấp Recovery.
  5. Trong màn hình Recovery, dưới Advanced startup, nhấp nút Restart now.
  6. Trong màn hình Choose an option, nhấp Turn off your PC.