ID bài viết : 00068805 / Sửa lần cuối : 29/03/2019In

Làm thế nào để cài đặt lại các ứng dụng đi kèm và trình điều khiển ban đầu bằng cách sử dụng phần mềm VAIO Care 7 hoặc VAIO Care 8?

  Nếu bạn cần phải cài đặt lại phần mềm gốc hoặc driver vì bất kỳ lý do nào, chẳng hạn như để xử lý sự cố hoặc do phần mềm đã được gỡ bỏ, hãy thực hiện các bước dưới đây .

  QUAN TRỌNG: Nếu bạn đang cài đặt lại trình điều khiển ban đầu, sau khi đã hoàn thành, kiểm tra các cập nhật trình điều khiển trực tuyến .

  1. Hãy chắc chắn rằng máy tính được khởi động và nhấn nút Assist.

   LƯU Ý: Nếu máy tính của bạn không có nút Assist phía trên cùng của bàn phím, hãy thực hiện bước tiếp theo.
   Image

  2. Di chuyển đến (nhưng không nhấp) góc dưới hoặc góc trên bên phải của màn hình, và sau đó nhấp chọn thanh charm Search.

   Image

   LƯU Ý: tổ hợp phím Windows Logo + Q cũng sẽ đưa bạn đến màn hình Search.

  3. Trong màn hình Search, trong vùng Search nhậpVAIO Care, và sau đó nhấp vào biểu tượng VAIO Care .
   LƯU Ý:  Nếu được hỏi mật khẩu quản trị hoặc một thông báo User Account Control hiển thị, nhập mật khẩu thích hợp, hoặc nhấp vào Yes.
  4. Trong cửa sổ VAIO Care, nhấp vào Advanced Tools .
   Image
  5. Trong cửa sổ Advanced Tools, nhấp vào Restore and Recovery.

   Image
  6. Trong cửa sổ Restore and Recovery, nhấp vào Reinstall applications and drivers.

   Image
  7. Trong cửa sổ Reinstall applications and drivers, nhấp nút Next 
  8. Trong cửa sổ cài đặt Select applications and drivers, nhấp vào để đánh dấu vào ô bên cạnh các ứng dụng và trình điều khiển bạn muốn cài đặt lại và sau đó nhấp Next.

   Image
  9. Trong cửa sổ Start Reinstallation, nhấp Start .
  10. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình cài đặt cho mỗi ứng dụng và driver đã chọn .
  11. Trong cửa sổ Reinstallation completed, nhấp Restart Now .
  12. Trong cửa sổ VAIO Care, nhấp OK .

   LƯU Ý: Sau khi máy tính khởi động lại quá trình cài đặt đã hoàn tất

   .