ID bài viết : 00127512 / Sửa lần cuối : 29/03/2019In

Hướng dẫn tạo một bộ Đĩa Phục hồi (Recovery) bằng cách sử dụng phần mềm VAIO Care phiên bản 8.

  Hướng dẫn tạo một bộ Đĩa Phục hồi (Recovery) bằng cách sử dụng phần mềm VAIO Care phiên bản 8.

  Máy tính không đi kèm với đĩa Phục hồi hệ thống. Dữ liệu phục hồi đưa máy tính trở về với tình trạng nguyên bản, các cài đặt xuất xưởng được lưu trữ trên phân vùng đặc biệt của ổ cứng. Quy trình sau đây có thể sử dụng để tạo ra một bộ đĩa Phục hồi (Recovery) từ dữ liệu ấy, tạo khả năng khôi phục phân vùng phục hồi và đưa máy tính quay về nguyên bản gốc.

  QUAN TRỌNG:

  • Dữ liệu cá nhân không được sao lưu dự phòng vào đĩa Phục hồi.
  • Nếu máy tính sử dụng ổ CD/DVD ngoài, thì hãy đảm bảo các ổ được gắn đúng theo hướng dẫn sử dụng đi kèm.
  •  Hãy chắc chắn rằng máy tính được bật và nhấn nút Assist.
  1. Trong ứng dụng VAIO Care, nhấp chuột vào Advanced Tools.

   Image

  2. Chọn Restore and recovery. 

   Image

   LƯU Ý: Nếu mật khẩu quản trị được yêu cầu hay dấu nhắc lệnh User Account Control hiển thị, xin hãy nhập vào mật khẩu phù hợp, hoặc chọn Yes.

  3. Bên dưới Restore and Recovery, nhấp chuột vào Create Recovery Data. 

   Image

  4. Chọn Next. 

   bImage

   LƯU Ý: Kết nối bộ chuyển đổi nguồn AC và không ngắt nguồn điện trong xuyên suốt quá trình diễn ra.

  5. Chọn loại thiết bị mong muốn.

   QUAN TRỌNG: Xin theo quy trình này để sử dụng thiết bị USB  cho việc tạo Recovery Media.

   Image

   QUAN TRỌNG:

   • Nếu   lựa chọn Create Recovery Media không khả dụng  bạn có thể sẽ sử dụng máy tính không có ổ quang bên trong, như netbook chẳng hạn. Để giải quyết vấn đề, kết nối ổ quang ngoài và khởi động lại phần mềm VAIO Care™.
   • Sử dụng thiết bị USB để lưu trữ Recovery Media. Thiết bị USB có thể được sử dụng để khởi động VAIO Care Rescue nếu lỗi hệ thống diễn ra.
  6. Bỏ đĩa DVD hay DVD-DL vào ổ quang. 

   LƯU Ý:

   • Loại đĩa được hỗ trợ và số lượng đĩa yêu cầu được hiển thị.
   • Số đĩa cần thiết để tạo ra bộ đĩa phục hồi khác nhau tuỳ vào các mẫu máy.
  7. Khi đĩa đã được nhận diện, trong cửa sổ Insert a blank disc and select the drive, nhấp chuột vào nút Next.

   Image

  8. Trong cửa sổ Proceed creating media, nhấp chuột vào nút Next. 

   LƯU Ý: Mặc dù sẽ mất nhiều thời gian hơn, Sony khuyến nghị bạn nên xác nhận các đĩa phục hồi đã được tạo ra đúng cách bằng cách chọn vào ô Verify my disc was created correctly (slower).

   Image

  9. Nhấp chuột vào nút Start. 

   LƯU Ý: Một cửa sổ trạng thái sẽ hiển thị.

  10. Khi đĩa đầu tiên được tạo xong, lấy đĩa ra và dán nhãn tên phù hợp cho đĩa, sau đó bỏ đĩa thứ hai vào nếu cần thiết. 

   Image

  11. Bỏ đĩa khác vào và sau đó nhấp chuột vào nút Next.
  12. Khi đĩa thứ hai được tạo thành, đặt tên đĩa phù hợp.
  13. Nhấp chuột vào nút OK.