ID bài viết : 00191518 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Cách định cấu hình kết nối mạng không dây theo cách thủ công.

  Làm theo các bước sau để định cấu hình thủ công kết nối mạng không dây.

  QUAN TRỌNG: Bạn cần phải có thông tin Mạng sau đây trước khi làm theo các bước trong giải pháp này:

  • SSID hoặc tên mạng
  • Loại bảo mật
  • Loại mã hóa
  • Mã bảo mật hoặc mật khẩu
  1. Nhấn tổ hợp phím Logo Windows + X trên bàn phím và, từ danh sách, nhấp vào Control Panel (Bảng điều khiển).Ảnh

   LƯU Ý:Control Panel (Bảng điều khiển) là một ứng dụng thông thường dành cho Máy tính để bàn Windows, nếu bạn chưa có ứng dụng này, giai diện sẽ đổi sang Màn hình nền và cửa sổ Control Panel (Bảng điều khiển) sẽ mở ra.

  2. Trong cửa sổ Control Panel (Bảng điều khiển), nhấp vào Network and Internet (Mạng và Internet).
  3. Trong màn hình Network and Internet (Mạng và Internet), nhấp vào Network and Sharing Center (Mạng và trung tâm chia sẻ).
  4. Trong màn hình Network and Sharing Center(Mạng và trung tâm chia sẻ), nhấp vào Set up a new connection or network (Thiết lập kết nối hoặc mạng mới). Ảnh
  5. Chọn Manually connect to a wireless network (Kết nối với mạng không dây theo cách thủ công). Ảnh
  6. Chọn Next (Tiếp theo).
  7. Nhập thông tin cho mạng không dây. Ảnh

   LƯU Ý: Cài đặt SSID và Mã bảo mật phân biệt chữ hoa chữ thường, vì vậy bạn phải đảm bảo nhập những mã này chính xác như được hiển thị trên bộ định tuyến hoặc điểm truy cập.

  8. Chọn Next (Tiếp theo).
  9. Nếu thông tin được nhập đúng, cửa sổ Successfully added Another Network (Đã thêm mạng khác thành công) sẽ xuất hiện. Nếu cửa sổ này không xuất hiện, hãy kiểm tra thông tin và lặp lại các bước trên. Ảnh