ID bài viết : 00063460 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để bật tính năng Bluetooth không dây trong Windows 8.

  Thực hiện các bước sau để bật tính năng Bluetooth không dây.

  QUAN TRỌNG: Trước khi bắt đầu thủ tục này, tải về và cài đặt tất cả các trình điều khiển có sẵn, cập nhật hệ thống và ứng dụng.

  LƯU Ý: Không phải tất cả các máy tính đều có bộ chuyển đổi Bluetooth gắn trong. Để xác định xem máy tính của bạn có bộ chuyển đổi Bluetooth hay không, kiểm tra các thông số kỹ thuật máy tính.

  1. Di chuyển đến (nhưng không nhấp) góc dưới bên phải hoặc góc trên bên phải của màn hình, và sau đó nhấp chọn thanh charm Settings .
   Image

   LƯU Ý: Tổ hợp phím Windows Logo + I sẽ đưa bạn đến màn hình Settings.

  2. Tại màn hình Settings, ở góc dưới bên phải, nhấp vào Change PC settings.
   Image
  3. Tại màn hình PC Settings, nhấp vào tab Wireless.
  4. Trên tab Wireless, mụcWireless devices, bấm vào nút bên cạnh Bluetooth để chuyển sang On.
   Image