ID bài viết : 00147602 / Sửa lần cuối : 12/04/2022

Sự khác nhau giữa Reset Default / Camera Settings Reset và Factory Reset / Initialize?

Sự khác nhau giữa Reset Default / Camera Settings Reset và Factory Reset / Initialize?

    Chức năng Reset Default / Camera Settings chỉ thiết lập lại các cài đặt chụp ảnh của máy ảnh về thiết lập mặc định.

    Trong khi đó, chức năng Factory Reset / Initialize thiết lập lại tất cả các cài đặt mà chức năng Reset Default / Camera Settings đã thực hiện, cũng như các chức năng khác như Date/Time Setup và thiết lập Wi-Fi. Thêm vào đó, chức năng Factory Reset / Initialize cũng xóa các thông tin lưu trữ trên máy ảnh chẳng hạn như đăng ký khuôn mặt (registered faces), đăng ký điều chỉnh AF micro, số lượng tập tin, và các ứng dụng tải về.

    LƯU Ý:

    • Đừng tắt máy ảnh trong khi cài đặt lại.
    • Máy ảnh có thể hiển thị một màn hình trống trong khoảng 10 giây sau khi thực hiện một thiết lập lại. Đây là một hoạt động bình thường và không phải là một sự cố trên máy ảnh.