ID bài viết : 00140724 / Sửa lần cuối : 21/10/2020

Phase Detection AF không hoạt động với bộ chuyển đổi ngàm và ống kính A-mount gắn vào.

Phase Detection AF không hoạt động với bộ chuyển đổi ngàm và ống kính A-mount gắn vào.

  • Nếu bạn đang sử dụng LA-EA1 / LA-EA3
   ILCE-7RM2:  Khi ống kính SSM/SAM được gắn vào, bạn có thể chọn Phase Detection AF hoặc Contrast AF cho AF System trong menu Custom..
   Các model khác ngoài ILCE-7RM2: Khi ống kính SSM/SAM được gắn vào, bạn có thể điều chỉnh tiêu cự bằng Contrast AF.

  • Nếu bạn đang sử dụng LA-EA2/LA-EA4  
   Bạn có thể điều chỉnh tiêu cự bằng Phase Detection AF đã được tích hợp sẵn trên LA-EA2/LA-EA4