ID bài viết : 00065283 / Sửa lần cuối : 21/10/2020

Fast Hybrid AF là gì?

Về Fast Hybrid AF.

    Fast Hybrid AF là một hệ thống tự động lấy nét kết hợp các phát hiện tương phản truyền thống AF với Phase detection AF (AF phát hiện giai đoạn). Kết hợp cả các tính năng tự động lấy nét là ý tưởng thêm vào cho một phản ứng nhanh chóng khi theo dõi đối tượng chuyển động nhanh.

    Ngay cả trong chế độ Speed Priority Continuous Shooting (ưu tiên tốc độ chụp liên tục), sử dụng tự động lấy nét trong mỗi khung bởi tính năng Fast Hybrid AF.

    QUAN TRỌNG: Fast Hybrid AF chỉ có sẵn với ống kính tương thích. Nếu một ống kính không có tính năng Fast Hybrid AF, theo mặc định nó sẽ sử dụng Contrast-detection AF (AF tương phản tự động phát hiện) .