ID bài viết : 00095625 / Sửa lần cuối : 07/10/2014

Một số ứng dụng video Internet bị mất hoặc không thể truy cập

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Các ứng dụng Internet video (ứng dụng) có thể mất khỏi menu và thông báo lỗi Service has not started in this region có thể hiển thị khi các thiết bị Internet video phát hiện một giao thức Internet (IP) lỗi. Lỗi này cho rằng cả hai thiết bị đang được sử dụng trong một quốc gia hay khu vực mà Internet Video không được hỗ trợ cho điện thoại hoặc địa chỉ IP đang được sử dụng là không chính xác.


Thực hiện theo các bước sau để giải quyết vấn đề:

LƯU Ý: Mỗi bước đại diện cho một giải pháp có thể của vấn đề này.

  1. Chức năng Internet video giới hạn trong khu vực cụ thể, hãy chắc chắn rằng các thiết bị không sử dụng bên ngoài quốc gia của bạn.
  2. Hãy chắc chắn rằng thiết bị đã được cài đặt đúng để truy cập nội dung Internet Video.

Nếu lỗi vẫn tiếp tục xuất hiện sau khi thực hiện các bước trên, liên hệ với nhà cung cấp ISP của bạn để xác minh địa chỉ IP được sử dụng và được hỗ trợ thêm.