ID bài viết : 00074370 / Sửa lần cuối : 29/03/2019In

Sử dụng VAIO Data Restore Tool để phục hồi dữ liệu sao lưu với tính năng Rescue Data.

  CẢNH BÁO: Có nguy cơ mất dữ liệu. Như với bất kỳ sao lưu dữ liệu và phần mềm phục hồi, không thể đảm bảo rằng dữ liệu của bạn sẽ được khôi phục thành công.

  QUAN TRỌNG:

  • VAIO Data Restore Tool  không có sẵn trên tất cả các dòng máy tính. Để xác định dòng máy của bạn có sẵn phần mêm này hay không, tham khảo hướng dẫn sử dụng kèm theo sản phẩm.
  • VAIO Data Restore Tool cũng sẽ không hiển thị trong bước thứ ba nếu tính năng không có sẵn.
  • Quá trình này yêu cầu một thư mục Rescue Data được tạo ra bằng cách sử dụng tính năng Rescue Data.
  • VAIO Data Restore Tool có thể không có khả năng khôi phục tất cả các loại tập tin. Danh sách các loại tập tin tương thích .
  • Sau khi quá trình này được hoàn tất, dữ liệu của bạn sẽ được khôi phục sẵn trong thư mục chỉ định. Nó sẽ không được khôi phục vào vị trí ban đầu. Ứng dụng sử dụng dữ liệu này có thể không hoạt động đúng trừ khi dữ liệu được chuyển đến vị trí thích hợp hoặc các ứng dụng được cấu hình lại .
  • Các tập tin được mã hóa hoặc có bản quyền có thể không được phục hồi đúng cách .
  1. Tùy thuộc vào thiết bị hoặc phương tiện nơi mà các thư mục Rescue Data đã được tạo ra, kết nối các ổ cứng ngoài hoặc thiết bị flash với máy tính hoặc đĩa Blu-ray® (BD), DVD, đĩa CD vào ổ đĩa quang.
  2. Nhấp vào nút Start và sau đó nhấp vào All Programs.
  3. Trong cửa sổ All Programs, nhấp vào VAIO Data Restore Tool.

   LƯU Ý:

   • Nếu liên kết trong All Programs không có sẵn, hoặc bạn không sử dụng một máy tính VAIO®, chạy  X:\[xxxxxxxx]\RModule\RESTORE.EXE để khởi động các VAIO Data Restore Tool.
   • Trong đường dẫn ở trên, X đại diện cho các ký tự ổ đĩa của ổ cứng, ổ đĩa flash, hoặc ổ đĩa quang có chứa các thư mục Rescue Data . [ xxxxxxxx ] đại diện cho tên thư mục Rescue Data .
   • Nếu bạn đang sử dụng ổ đĩa quang, VAIO Data Restore Tool có thể tự động khởi động khi BD, DVD hoặc CD được chèn vào.
  4. Trong cửa sổ VAIO Data Restore Tool, nhấn nút Next.
  5. Trong cửa sổ Search Rescue Data, nhấp chuột để chọn thiết bị hoặc phương tiện nơi mà các thư mục Rescue Data đã được tạo ra trước đó và sau đó nhấp vào nút Next.
  6. Trong cửa sổ Confirm Rescue Data, trong Rescue data list: mục này, nhấp vào để chọn thư mục bạn muốn khôi phục và sau đó nhấn nút Next.
  7. Trong cửa sổ Confirm Folder to Restore Data, thư mục mặc định nơi dữ liệu sẽ được khôi phục lại là trong thư mục gốc của ổ C:. 

  LƯU Ý:

  • Nếu bạn muốn thay đổi ổ đĩa mà các thư mục này sẽ được tạo ra, nhấp vào nút Change drives, nhấp để chọn ổ đĩa mong muốn và sau đó nhấp vào nút OK.
  • Nếu bạn muốn thay đổi tên của thư mục, nhấp vào nút Change folder name, nhập tên thư mục mong muốn và sau đó nhấp vào nút OK.
  1. Nhấp nút Next.
  2. Trong cửa sổ Select How to Restore, bấm vào để chọn một trong các tùy chọn sau:
   • Automatic Restore: tùy chọn này phục hồi tất cả các dữ liệu cùng một lúc.

    1. Nhấp Next.
    2. Trong cửa sổ Automatic Restore, nhấp Next. 

     LƯU Ý: Theo mặc định tất cả các định dạng tập tin được chọn. Bạn có thể bỏ chọn một số định dạng tập tin nếu bạn không muốn khôi phục.

   • Specify File and Restore: tùy chọn này cho phép bạn chọn các tập tin và thư mục bạn muốn khôi phục.

    1. Nhấp Next.
    2. Trong cửa sổ Specify File and Restore, nhấp để đánh dấu vào ô bên cạnh các thư mục hoặc tập tin mà bạn muốn khôi phục và sau đó nhấp Next.
      

  LƯU Ý:

  • Cửa sổ này có thể được sử dụng như Windows Explorer. Bạn có thể mở rộng các thư mục trong khung bên trái và xem nội dung trong khung bên phải.
  • Khi bạn chọn một thư mục, tất cả các thư mục con và các tập tin trong thư mục đó sẽ được phục hồi.
  • Khi bạn chọn thư mục bổ sung, Total size of selected data: sẽ tự động cập nhật.

   Image
  1. Trong cửa sổ Restore, nhấp Start.
   LƯU Ý: Một thanh tiến trình sẽ cho biết tình trạng của quá trình phục hồi dữ liệu.
  2. Trong cửa sổ  Restore Completed, làm một lưu ý của Restored to: thư mục và sau đó nhấp Exit.
    
   LƯU Ý:Trong hình ảnh ví dụ dưới đây , thư mục khôi phục là C:\2009-04 - 27_0.

   Image
  3. Mở thư mục phục hồi để xem các tập tin của bạn.

   CHÚ Ý:  Để biết thông tin về việc mở, di chuyển hoặc sao chép các tập tin hoặc thư mục, tham khảo ý kiến ​​các trợ giúp và tập tin hỗ trợ của hệ điều hành.

  4. Di chuyển hoặc sao chép các tập tin vào vị trí mong muốn.